Hlavní menu:

Žádosti fotografování

Fotografování a filmování v kostelech a církevních objektech

Obecné pokyny 

Fotografování, filmování či jiný způsob záznamu interiéru kostelů, kaplí a dalších církevních objektů pro jakékoliv účely (soukromé, vědecké, umělecké a filmové tvorby, informační, zpravodajské v televizní relaci apod.) je možné povolit jen na základě písemné žádosti zájemce a písemného souhlasu Biskupství českobudějovického, po předchozím oslovení statutárního zástupce farnosti, který se k žádosti vyjádří.

Žadatel o povolení vyplní jeden z příslušných formulářů a zašle jej na adresu Biskupství českobudějovického. Žádosti, týkající se památkových objektů, vyřizuje Diecézní konzervátorské centrum, souhlas udílí statutární zástupce Biskupství českobudějovického. V případě kladného vyřízení obdrží žadatel písemné povolení s podmínkami, za nichž je mu umožněno studovat, fotografovat nebo filmovat vybrané památky.

Výjimkou je možnost fotografování a videozáznamu při obřadech (svatba, křest, první svaté přijímání, pohřeb aj.), k čemuž není třeba žádat Biskupství českobudějovické písemně o povolení. Zájemce se však musí vždy osobně před obřadem domluvit se zástupcem farnosti, dbát jeho pokynů a respektovat posvátný prostor a liturgii.

Reprodukční právo k publikování fotografií a záznamů (tiskoviny, kniha, DVD apod.) musí být ošetřeno zvláštní písemnou smlouvou se stanovenými podmínkami.

Ke stažení: Formuláře


© Design, redakční systém: Webdesignum 2008-2010