Hlavní menu:

Hledání

Církev během staletí vytvořila umělecký poklad,
který je třeba uchovávat s veškerou péčí.

(Konstituce o posvátné liturgii II. Vatikánského koncilu)

Nejčtenější článkyOddělení péče o církevní památky

Jidášův polibekPracoviště je zaměřeno především na ochranu movitého kulturního dědictví Církve (obrazy, sochy, textilie, liturgické předměty apod.). Stálý kontakt se státními institucemi, zejména s pracovišti Národního památkového ústavu. Dokumentace a centrální evidence církevních památek. Realizování výzvy "Oběžníku papežské komise pro církevní kulturu". Ochrana movitých církevních památek před zničením nebo odcizením. Evidence krádeží. Koordinace programu ISO ve spolupráci se státními institucemi. Poradenství správcům farností ve věci ochrany mobiliáře. Správa centrálních depozitářů. Spolupráce s dobrovolnými pomocníky a spolehlivými farníky ve věci ochrany církevních movitých památek. Informace o grantech a možnostech dotací. Vhodná prezentace křesťanského umění, v němž je zakódována naše identita.

Co od vás uvítáme?

  1. Zájem nezištně pomáhat katolické Církvi v nesnadném úkolu v péči o obrovské kulturní dědictví, státem po dlouhá léta záměrně zanedbávaného a po r. 1989 i masově rozkrádaného.

  2. Poskytování informací a dokumentace (historické fotografie kostelů, fotografie odcizeného či odstraněného mobiláře apod.) pro centrální archiv. Vyhledávání odcizených a zadržených předmětů na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

  3. Pracovníci regionálních odborných institucí (muzea, galerie apod.) mohou napomáhat k nacházení způsobů prezentace a ochrany některých předmětů formou zápůjček s možností protislužeb restaurování a vystavení. Hledání možností vytvoření diecézního muzea, ať již v centrální či rozptýlené formě ve spolupráci se státními institucemi v jednotlivých regionech, kam předměty historicky patří.


© Design, redakční systém: Webdesignum 2008-2010