Hlavní menu:

Podmenu:Nejnovější osudy pašijové cesty v Římově

Po stále sílícím ničení a vykrádání pašijové cesty v Římově nastala jedna z nejsmutnějších kapitol dějin Římova. Sochy a obrazy byly po 350 letech existence poutního místa z kaplí vyklizeny. K jejich vyjmutí došlo ve dnech 8. až 12. června 2009. Prací, s tím spojených, se osobně účastnili římovský duchovní správce P. Tomáš Koňařík, OCr., farníci pan Štefan Korch a Jan Motyčák, pracovníci obecního úřadu v Římově pan Vratislav Nožička, Václav Houška a diecézní konzervátor Biskupství českobudějovického Mgr. Ing. Jiří Černý, auto k dopravě do Českých Budějovic poskytl pan Václav Prokeš z Římova.

 

Foto: Radek Gális

Od začátku této akce působilo velkou starost, jakou budou mít tyto předměty budoucnost a jaká vůbec bude budoucnost poutního místa Římov. Dočasné uložení soch v depozitáři Jihočeského muzea umožnil Ing. František Štangl z Jihočeského kraje a správkyně depozitáře PhDr. Nora Jelínková. Vybudování malé expozice pašijové cesty na faře v Borovanech napomohl správce farnost P. Mgr. Petr Plášil, borovanský starosta PhDr. Stanislav Malík, projekt expozice zpracovala PhDr. Ludmila Ourodová a Ing. arch. Michaela Špinarová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

 

 

P. Tomáš Koňařík a Mgr. Iveta Černá z oddělení péče o církevní památky Biskupství českobudějovického začali hledat možnosti obnovy poutního místa a pašijové cesty. V současné době se pracuje na žádosti o dotaci z fondů EU v programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika. Partnerem římovské farnosti je na rakouské straně farnost Kaltenberg (děkanát Unterweissenbach, diecéze Linz) . Další farnosti z Rakouska, které každoročně do Římova přijíždějí, podporují obnovu morálně. Od přímé účasti je odradila velká administrativní náročnost, která žádost o dotace doprovází. Jako koordinátorka kontaktů mezi oběma zeměmi vydatně pomáhá Ing. Květoslava Pohlhammer-Lauterbachová.

27.04.2011 14:00

Římov nejnovější osudy pašijové cesty

Římov nejnovější osudy pašijové cesty

Foto: Radek Gális a Mgr. Jiří Černý

 

© Design, redakční systém: Webdesignum 2008-2010