Hlavní menu:

Podmenu:Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česko

Spolupráce  Rakousko - Česká Republika
Projekt „Oživení poutní tradice mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem“

Erneuerung und Neubelebung der Pilgertradition
Passionsweg Římov


Dne 28. února 2011 uspořádalo Biskupství českobudějovické v přednáškovém sále bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích prezentaci žádosti o dotaci z fondů EU v programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika. Vedoucím partnerem projektu pod názvem „Oživení poutní tradice mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem“ je poutní farnost Římov, zastoupená P. Tomášem Koňaříkem, OCr., rakouským partnerem je farnost Königswiesen - do níž patří mariánské poutní místo Kaltenberg - zastoupená děkanem P. Hansjörgem Wimmerem (děkanát Unterweißenbach, diecéze Linz). Dalším partnerem projektu je Biskupství českobudějovické. Záštitu nad projektem převzal Jihočeský kraj. Ke spolupráci byli též přizváni zástupci obou výše jmenovaných obcí, hornorakouské hejtmanství, biskupství Linz, Euregio Freistadt, Národní památkový ústav, ú. o. p. České Budějovice, sdružení Mühlviertler Alm – Unterweißenbach, Spolek pro obnovu venkova a Institut pro památky a kulturu, o. p. s. – Praha.

Jihočeský Římov je znám unikátním poutním areálem, sestávajícím z Lorety (Santa Casa) s ambity, kostela sv. Ducha a pašijové cesty, kterou tvoří kaple různé velikosti se sochami, obrazy a freskovou výzdobou. Areál byl v již existující obci budován českokrumlovskými jezuity od roku 1648 jako odpověď na zjevení Ježíše Krista a Bolestné Panny Marie jezuitskému lékárníkovi Janu Gurremu. Od založení přitahoval tisíce poutníků, a to hlavně z Čech, Moravy a Rakouska, kteří zde hledali a nacházeli duchovní pomoc, v novější době svým unikátním propojením architektury a krajiny přitahovala též zájem turistů a návštěvníků jižních Čech.

Hornorakouská obec Kaltenberg v okresu Freistadt je úzce spjata s poutním místem, které je zasvěceno Navštívení Panny Marie, jež se zde zjevila pasáčkům. Legenda se váže též k místní pozdně gotické soše Panny Marie. Původní starší kaple byla přestavěna roku 1658 a kolem roku 1800 rozšířena do současné podoby. Kaltenberg je uváděn jako druhé největší poutní místo v Horním Rakousku (po Pöstlingbergu).

Impulzem ke vzniku projektu se stala katastrofální situace po poslední velké krádeži soch z římovské pašijové cesty v červnu 2009, po níž musely být všechny kaple z bezpečnostních důvodů vyklizeny (25 kaplí, 66 soch celkem). Obnova každého poutního místa je možná jen v případě, když je součástí života lidí. Projekt přeshraniční spolupráce je proto pojímán jako startovní aktivita, na níž budou navazovat další, které se týkají nejen obnovení tradice poutnictví v příhraničním regionu. Akce by měla pomoci ke vzniku přeshraničních struktur, které by měly být budovány též všemi lidmi dobré vůle na základě obecních a spolkových aktivit, rozvoje cestovního ruchu apod. V nejbližší době se ze strany Římskokatolické farnosti Římov plánuje obnovení návrhu na vyhlášení tohoto celého unikátního poutního areálu  národní kulturní památkou.

Setkání mělo pracovní charakter a zúčastnili se ho mimo jiné českobudějovický generální vikář Adolf Pintíř, emeritní generální vikář Josef Ahammer z lineckého biskupství, zástupci obou farností, starostové obcí, Ing. František Štangl z Jihočeského kraje, zástupci památkové péče a kultury. Prezentaci provedla iniciátorka projektu Mgr. Iveta Černá z Biskupství českobudějovického a koordinátorka Ing. Květoslava Pohlhammer-Lauterbachová.

 

Projektový tým – žádost o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika, 2011

Projektteam

1. Římskokatolická farnost Římov, ČR

- P. Tomáš Koňařík, OCr.

2. Römischkatholische Pfarrgemeinde Königswiesen, Österreich

- KonsR. Hans Jörg Wimmer, Dechant von Unterweissenbach
- P. Dr. Franz Kerschbaummayer, Vikar von Kaltenberg
- Ing. Květoslava Pohlhammer – Lauterbachová (koordinátorka přeshraniční spolupráce)
- Prof. Kurt Pohlhammer

3. Biskupství českobudějovické

- Mgr. Iveta Černá, Diecézní konzervátorské centrum (manažer projektu)
- Mgr. Ema Tomášková, Diecézní konzervátorské centrum

 

© Design, redakční systém: Webdesignum 2008-2010